Vi brænder igennem for dig
 
  Vi giver dig altid ekstra kraft
Website Button Creator by Vista-Buttons.com v5.7


 

Case

Alternative løsninger minimerer stigning på kundernes varmeregning

Et varmeværk, en fjernevarmecentral og en kartoffelmel-fabrik… Sådan lyder den konstellation i Karup-området, der skal minimere stigning på varmeregningen trods politiske ændringer i støtteordningen til gas.

I dag sørger en gasmotor, to gaskedler kombineret med et 8.000 kvm solvarmeanlæg for varmen til de knap 800 kunder i Karup Varmeværks forsyningsområde. Men med udgangen af 2018 kan varmeværket vinke farvel til grundbeløbet, som er en tilskudsordning til decentrale kraftvarmeværker. Det betyder en stigning på varmeregningen på 4.000 kr. årligt for den enkelte husstand. Det krævede derfor en god portion kreativitet og en strategisk beslutning at udtænke alternative løsninger, der skal sikre den fremtidige varmeproduktion.

Den rette løsning afhænger af det enkelte værks muligheder. I Karups tilfælde var det en sammenlægning med Kølvrå Fjernvarmecentral, da det gav mulighed for en biokedel. Samtidig kunne værket med fordel udnytte overskudsvarmen fra Karup Kartoffelmelfabrik, der ligger ved siden af det eksisterende solvarmeanlæg.”
Erik Mikkelsen, projektchef i Industrivarme.

Sammenlægning med fjernvarmecentral

Kølvrå Fjernvarmecentral har tilladelse til en 1MW biokedel, og det var interessant for Karup. Derfor har man med hjælp fra Industrivarme forbundet de to værker via en 2,9 kilometer transmissionsledning. Det gør det muligt at etablere kedlen i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg ved Karup Varmeværk og udnytte den endnu bedre.

Havde vi haft frit brændselsvalg, så havde vi installeret en biokedel for mange år siden,” siger Jens Jørgen Maagaard, driftsleder på Karup Varmeværk og fortsætter, ”Det er udelukkende sammenlægningen med Kølvrå, der har gjort det muligt at tænke det ind i vores planer”.

Varmeproduktionen på Karup Varmeværk

Varmeproduktionen på Karup Varmeværk er en konstellation med Kølvrå Fjernvarmecentral, et solvarmeanlæg og en kartoffelmelfabrik. Samtidig tænker Karup Varmeværk i et fremtidsscenarie, hvor biokedel og varmepumpe skal supplere produktionen.

Overskudsvarme fra kartoffelmelfabrik
Kartoffelmelfabrikken AKK, der er nabo til solvarmeanlægget, producerer en stor mængde varme, som fabrikken ikke selv kan udnytte. Ved at tilslutte fabrikken til Karup Varmeværks akkumuleringstank via en rørledning, er det nu muligt for Karup at udnytte overskudsvarmen fra fabrikken.
Forventningerne lyder, at overskudsvarmen kan dække knap 20 procent af værkets varmeforbrug i de måneder, fabrikken kører. Samtidig sender varmeværket afkølet returvand til AKK, så de kan minimere vandindvindingen fra undergrunden til produktionen.


Fremtidige scenarier

Karup Varmeværk har tænkt kreativt for at identificere løsninger, der kan erstatte den nuværende gasmotor og reducere en stigning på kundernes varmeregning. Og idéerne er langt fra slut. Karup Varmeværk tænker i en løsning, hvor biokedlen kombineret med en varmepumpe skal supplere varmeproduktionen i fremtiden.
 

 

 

 

 

 

Industrivarme | Landholmvej 12 | DK-9280 Storvorde | Tlf +45 98 31 62 44 | info@industrivarme.dk