Vi brænder igennem for dig
 
  Vi giver dig altid ekstra kraft
Website Button Creator by Vista-Buttons.com v5.7


 

Case

Sættes i drift i efterået 2017

Industrivarme vinder ordre på 8 MW biomasseanlæg i Maribo

Industrivarme har vundet licitationen på et 8 MW biomasseanlæg til et tocifret milli-onbeløb. Anlægget skal sikre en grønnere og billigere forsyning til Maribo Varme-værks kunder og samtidig imødekomme de stigende krav til grøn forsyning i Danmark.

Med ambitionen om at opnå en mere økonomisk og bæredygtig varmeproduktion, har Maribo Varmeværk indgået aftale med Industrivarme om et nyt 8,0 MW fliskedelanlæg. Industrivarme står for totalentrepri-sen af projektet, der inkluderer projektering, levering, montering og idriftsættelse af det komplette anlæg med tilhørende installationer.

Solidt fundament

Industrivarme tilkøbte i 2013 Hollensen Energy, der er eksperter i biomasseanlæg op til 12 MW, og i august blev virksomheden en del af Verdo-koncernen, der har stor erfaring inden for biomasseområdet med drift af egne kraftvarmeværker. Industrivarmes biomasseanlæg bygger derfor på et solidt funda-ment, hvor designet er en videreudvikling af Hollensen-anlæg tilført viden og ekspertise fra Verdo.

Muligheder i en større skala

Salget til Verdo har bragt muligheder med sig for både Industrivarme og Verdo.
”Vi står langt stærkere på teknologi og service af anlæggene, og vi kan udnytte og udvikle kernekompe-tencerne fra begge parter. Dét gør det muligt at tilbyde endnu bedre løsninger til vores kunder,” fortæller Allan Jakobsen, Adm. direktør i Industrivarme.

Strategien eksekveres

Ordren til Maribo Varmeværk er første skridt på vejen mod eksekvering af den ambitiøse strategi, der skal bane vejen for Verdo og Industrivarmes fælles forretning.
”Allerede nu eksekverer vi på strategien. Salget til Verdo har bragt muligheder med sig i en langt større skala, og ordren på anlægget til Maribo Varmeværk er et klart billede på den fremtid, vi går i møde” siger Allan Jakobsen.

biomasseanlæg

Industrivarme | Landholmvej 12 | DK-9280 Storvorde | Tlf +45 98 31 62 44 | info@industrivarme.dk