Vi brænder igennem for dig
 
  Vi giver dig altid ekstra kraft
Website Button Creator by Vista-Buttons.com v5.7
 

P-EftersynINDUSTRIVARME er en kompetent virksomhed, som er autoriseret til at yde service på gasinstallationer over 120 kW samt sagkyndig virksomhed til service og hovedeftersyn af dampkedlers sikkerheds- og kontroludstyr iht. AT bekendtgørelse 100, bilag 4, hvilket er din sikkerhed for et lovligt og optimalt eftersyn.


Kedeleftersyn omfatter bl.a. følgende:
  • Periodisk eftersyn på dampkedler
  • Klargøring af dampkedler til periodisk eftersyn både kvart- og helårligt
  • Rensning af kedler på vand- og røggasside samt pakning af mandehuller og inspektionsdæksler
  • Renovering af sikkerhedsventiler, vandstandsarmaturer og ventiler
  • Afprøvning af kedlernes vandmangel- og tørkogssikringer samt gennemtestning af det elektriske udstyr
  • Trykprøvning af kedelanlægget i overværelse af tredjepart
Derudover tilbyder vi dig også periodiske eftersyn på dampproducerende kedelanlæg.Industrivarme | Landholmvej 12 | DK-9280 Storvorde | Tlf +45 98 31 62 44 | info@industrivarme.dk